facebook share
11. FEBRUAR 2023 Nyheder

 

Distrikt 6 Bornholm indkalder hermed til

Distriktsgeneralforsamling

Lørdag d. 11. februar 2023, kl. 13:00,
Skansevej 1B, 3700 Rønne

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forslag der ønskes indbragt for hovedgeneralforsamlingen.
 4. Indkomne forslag vedrørende distriktet.
 5. Valg til distriktsbestyrelsen:
 • Formand Jørn Kert (genopstiller ikke)
 • Kasserer Simon Dam (genopstiller ikke) – går af i utide, valg for 1 år.
 • Sekretær Stine Dehn Wassileffsky (genopstiller)
 • Bestyrelsesmedlem 1 Thomas Skov (genopstiller)
 • Suppleant 1 Per Kure (genopstiller ikke)

Suppleant 2 Rebz Saira (genopstiller ikke)

 • Revisor Jim Didriksen (genopstiller)

Revisor Bjarne Jeppsen (genopstiller)

 

 

Forslag vedr. pkt. E der ønskes behandlet på distriktsgeneralforsamlingen skal være distriktsformanden i hænde senest 14 dage før afholdes af generalforsamlingen.

 

Adgang til distriktsgeneralforsamling er betinget af gyldigt medlemsskab af det pågældende distrikt, undtaget herfor er klubformand, klubnæstformand, klubkasserer og klubsekretær.

 

Medbring medlemskort for 2023 eller kvittering på indbetaling af kontingent

Har du ikke modtaget dit medlemskort, medbring da blot dit medlemsnummer.

 

 

Bestyrelsen

Distrikt 6 Bornholm